Gå tilbake til:
Du er her:

Komite for barnehage, skole og idrett

KOMITE FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT (2015-2019)

Innkalling av resultatenhete i forbindelse med årsmelding

Komite for barnehage, skole og idrett innkalte den 28. mai resultatenheter innenfor sitt ansvarsområde i forbindelse med årsmeldingen for 2018.

KOMITE FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT (2015-2019)

Seminar med barnehagenes foreldreutvalg

Komite for barnehage, skole og idrett hadde 10. januar seminar med foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalgene (SU)i barnehagene.

KOMITE FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT (2015-2019)

Byråd Valhammer presenterte budsjettforslag for 2019

Byråden presenterte 6. november 2018 byrådets budsjettforslag innenfor komiteens ansvarsområde, og det var muntlige innlegg fra ePekebok AS og Idrettscampus Bergen.

KOMITE FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT (2015-2019)

Seminar om digitalisering i skole og barnehage

Tema for seminaret var prosjektet ‘Smart oppvekst’, om Bergen kommune sin overordnede tekning rundt digitalisering, brukerfokus, tjenestedesign og samskiping, og bruk av teknologi i undervisningen.

KOMITE FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT (2015-2019)

Komite for barnehage, skole og idrett kalte 31. mai inn resultatenheter i sitt arbeid med årsmeldingen for 2017.

I år var i alt 14 enheter fra ulike deler av tjenesteapparatet som sorterer inn under komite for barnehage, skole og idrett sitt ansvarsområde innkalt, og da særlig representanter fra barnehage og skole.

KOMITE FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT (2015-2019)

Seminar om ‘Handlingsplan for bruk og drift av kunstgressbaner’

Komite for barnehage, skole og idrett arrangerte i forbindelse med den kommende saken om ‘Handlingsplan for bruk og drift av kunstgressbaner’ et seminar den 4. april 2018. Handlingsplanen inneholder forslag for hvordan Bergen kommune kan redusere avrenning av granulat fra kunstgressbaner.

Komite for barnehage, skole og idrett (2015-2019)

Befaring og seminar om bergenskolen

I april skal komiteen behandle Kvalitetsmelding for bergensskolen. Onsdag 07. mars reiste komiteen på befaring.

KOMITE FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT (2015-2019)

Innspill til budsjett 2018

Det var i alt 5 organisasjoner som holdt innlegg på årets innspillsmøte til budsjett 2018.

Komite for barnehage, skole og idrett (2015-2019)

Skolebefaring Arna og Åsane

Som en del av arbeidet med forslag til ny skolebruksplan, var komite for barnehage, skole og idrett på befaring til noen av skolene i Arna og Åsane 5. januar 2016.

Komite for barnehage, skole og idrett (2015 - 2019)

Presentasjon av byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

i sitt første møte 9 november 2015 fikk komiteen en presentasjon av byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett av byråd Pål Hafstad Thorsen