Gå tilbake til:
Du er her:

Utvalg for helse og sosial

UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL (2019-2023)

Innspillsmøte til budsjett 2020, utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial holdt den 13. november et møte der lag, organisasjoner og privatpersoner kan komme med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2020.

Det møtte i alt ni organisasjoner.

UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL (2019-2023)

Første møte i nytt utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial hadde onsdag 6. november sitt første utvalgsmøte etter valget.

Utvalget har 17 medlemmer, og er sammen med utvalg for miljø og byutvikling som også har 17 medlemmer de to største utvalgene i bystyret. Ti av de elleve partiene som er valgt inn i bystyret er representert i utvalg for helse og sosial.

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Høring om elektronisk pasientjournalsystem og avvikshåndtering

Komite for helse og sosial avholdt 12. juni en åpen høring om elektronisk pasientjournalsystem og avvikshåndtering ved Bergen legevakt/ Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet (ØHD).

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Komite for helse og sosial avholdt 13. mai sitt årlige møte med innkalling av kommunale resultatenheter

Møtet inngår som en del av komiteens behandling av årsmeldingen og årsregnskapet for Bergen kommune, og resultatenhetene hadde på forhånd fått oversendt spørsmål som komiteen ønsket svar på.

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Komite for helse og sosial har startet arbeidet med behandling av Bergen kommunes årsmelding for 2018

I komitemøtet 8. mai presenterte byråd for helse og omsorg Beate Husa og byråd for sosial, bolig og inkludering Per Arne Larsen resultatene for hver sin byrådsavdeling.

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Seminar om aldring

Komite for helse og sosial avholdt torsdag 2. mai et seminar om aldring. Seminaret var en forberedelse til behandling av byrådets plan «EN ALDERDOM MED MENING, MESTRING OG TRYGGHET - PLAN FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE ELDRE (2019 - 2029)». Hensikten med seminaret var å få et best mulig beslutningsgrunnlag før komiteen avgir sin innstilling til bystyret.

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Seminar om ernæring i pleie og omsorgstjenesten

Onsdag 13. februar arrangerte komite for helse og sosial et tre-timers seminar om ernæring.

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Seminar om tjenester til utviklingshemmede

Komite for helse og sosial avholdt 10. januar et seminar om tjenester til utviklingshemmede.

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Helse- og sosialkomiteen fikk orientering om aktivitetsplikt og vilkår

I møtet 5. desember fikk helse- og sosialkomiteen en orientering om aktivitetsplikt og vilkår

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Komite for helse og sosial møtte resultatenheter

Komite for helse og sosial fikk den 15. november innspill og orienteringer fra en rekke kommunale enheter som en del av komiteens arbeid med budsjettforslaget for 2019. De innkalte resultatenhetene representerer er bredt tverrsnitt av de tjenestene som helse- og sosialkomiteen har ansvar for.

Komite for helse og sosial (2015-2019)

Orientering om studentenes helse-og trivselsundersøkelse 2018

Hvert tredje år gjennomføres en nasjonal undersøkelse av studenters helse og trivsel. 7. november 2018 fikk komiteen presentert funnene i undersøkelsen fra 2018.

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Budsjettbehandling i komite for helse og sosial

Komite for helse og sosial er i gang med høstens budsjettarbeid.

I komitemøtet 7. november holdt ulike organisasjoner og foreninger innlegg i forbindelse med byrådets forslag til budsjett for 2019.

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Seminar om palliasjon

Det var godt frammøte til helse- og sosialkomiteens seminar om palliasjon onsdag 17. oktober. I seminaret fikk komiteen og øvrige tilhørere et godt innblikk i hvordan arbeidet med palliativ behandling har endret seg gjennom de siste tiårene.

HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Befaring til tjenester for utviklingshemmede

Den 27. september var helse- og sosialkomiteen på heldagsbefaring til tjenester for utviklingshemmede.

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgsavdelingen

Byrådsavdeling for helse og omsorg har under arbeid en egen handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgsavdelingen. Helse- og sosialkomiteen skal behandle denne planen noe senere i høst før den blir endelig vedtatt i bystyret. Den 3. oktober fikk helse- og sosialkomiteen en foreløpig orientering om mat, måltider og ernæring til beboere i sykehjem og hjemmeboende som mottar tjenester fra Byrådsavdeling for helse og omsorg. Orienteringen ble gitt av seksjonssjef Kjell Andreas Wolff.