Gå tilbake til:
Du er her:

Utvalg for helse og sosial

UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL (2019-2023)

Opplæring utvalg for helse og sosial

Fra og med januar 2020 holder utvalg for helse og sosial sine utvalgsmøter i Grand Hotell Terminus, møterom Elise Dethloff.

UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL (2019-2013)

Opplæring i utvalg for helse og sosial

Den 7. januar fra kl 16.00 – 20.00 fikk utvalg for helse og sosial en intensiv og omfattende gjennomgang av følgende temaer: Styrende lovverk og gjeldende planer vedr helse- og omsorgstjenestene, sosialtjenesten og barneverntjenesten. I tillegg ble det gitt en orientering om etatene og resultatenhetene som hører inn under utvalgets ansvarsområde.

UTALG FOR HELSE OG SOSIAL (2019-2023)

ASSS analyse og statistikk 2018 for utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial fikk i sitt møte 4. desember en orientering fra finansdirektør Kristin Ulvang i Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom om ASSS-rapporten vedrørende de ansvarsområdene som hører inn under helse- og sosialutvalget.

UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL (2019-2023)

Kirkens Bymisjon orienterte om rapporten «Snakk om fattigdom for utvalg for helse og sosial i utvalgsmøtet 4. desember.

«Snakk om fattigdom» er Kirkens Bymisjons rapport om barn som vokser opp i fattigdom i Norge. Rapporten er laget i samarbeid med Respons Analyse og ble utgitt i november 2019.

UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL (2019-2023)

Orientering fra barnevernsutvalget i utvalg for helse og sosial

Rune Fjeld som leder arbeidet med å granske 10 barnevernsaker i Bergen kommune, orienterte helse- og sosialutvalget den 4. desember om hvor langt barnevernutvalget er kommet i arbeidet.

UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL (2019-2023)

Innspillsmøte til budsjett 2020, utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial holdt den 13. november et møte der lag, organisasjoner og privatpersoner kan komme med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2020.

Det møtte i alt ni organisasjoner.

UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL (2019-2023)

Første møte i nytt utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial hadde onsdag 6. november sitt første utvalgsmøte etter valget.

Utvalget har 17 medlemmer, og er sammen med utvalg for miljø og byutvikling som også har 17 medlemmer de to største utvalgene i bystyret. Ti av de elleve partiene som er valgt inn i bystyret er representert i utvalg for helse og sosial.

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Høring om elektronisk pasientjournalsystem og avvikshåndtering

Komite for helse og sosial avholdt 12. juni en åpen høring om elektronisk pasientjournalsystem og avvikshåndtering ved Bergen legevakt/ Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet (ØHD).

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Komite for helse og sosial avholdt 13. mai sitt årlige møte med innkalling av kommunale resultatenheter

Møtet inngår som en del av komiteens behandling av årsmeldingen og årsregnskapet for Bergen kommune, og resultatenhetene hadde på forhånd fått oversendt spørsmål som komiteen ønsket svar på.

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Komite for helse og sosial har startet arbeidet med behandling av Bergen kommunes årsmelding for 2018

I komitemøtet 8. mai presenterte byråd for helse og omsorg Beate Husa og byråd for sosial, bolig og inkludering Per Arne Larsen resultatene for hver sin byrådsavdeling.

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Seminar om aldring

Komite for helse og sosial avholdt torsdag 2. mai et seminar om aldring. Seminaret var en forberedelse til behandling av byrådets plan «EN ALDERDOM MED MENING, MESTRING OG TRYGGHET - PLAN FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE ELDRE (2019 - 2029)». Hensikten med seminaret var å få et best mulig beslutningsgrunnlag før komiteen avgir sin innstilling til bystyret.

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Seminar om ernæring i pleie og omsorgstjenesten

Onsdag 13. februar arrangerte komite for helse og sosial et tre-timers seminar om ernæring.

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Seminar om tjenester til utviklingshemmede

Komite for helse og sosial avholdt 10. januar et seminar om tjenester til utviklingshemmede.

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Helse- og sosialkomiteen fikk orientering om aktivitetsplikt og vilkår

I møtet 5. desember fikk helse- og sosialkomiteen en orientering om aktivitetsplikt og vilkår

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Komite for helse og sosial møtte resultatenheter

Komite for helse og sosial fikk den 15. november innspill og orienteringer fra en rekke kommunale enheter som en del av komiteens arbeid med budsjettforslaget for 2019. De innkalte resultatenhetene representerer er bredt tverrsnitt av de tjenestene som helse- og sosialkomiteen har ansvar for.