Gå tilbake til:
Du er her:
Komite for helse og sosial 2015-2019

Første tertial 2016

I komitemøtet 1. juni orienterte byråd for helse og omsorg Rebekka Ljosland og byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn om regnskapsprognosen pr 1. tertial.

Fagkomiteene kan komme med merknader til tertialrapporten. Det er finanskomiteen som innstiller til bystyret i denne saken. Bystyret behandler tertialrapporten i sitt møte 16. juni.