Gå tilbake til:
Du er her:
Komite for helse og sosial 2015-2019

Omsorg med kunnskap

Byrådet har nå levert «Omsorg med kunnskap», byrådets plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016-2030, til politisk behandling på bystyresida.

Planen vil være en av de største og viktigste planen fra helsebyråden i denne valgperioden.

For å få et best mulig grunnlag til å behandle planen arrangerte Komite for helse og sosial tirsdag 7. juni et seminar der både private og kommunale institusjoner, kommunale råd, og arbeidstakerorganisasjoner var invitert til å komme med synspunkt på byrådets forslag.

Komite for helse og sosial skal behandle planen i sitt møte 31. august, og bystyret behandler saken 21. september.

Her kan du lese planen