Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL

Komite for helse og sosial i København

Komite for helse og sosial var fra 4. til 7. september 2016 på studietur til København.

Programmet for turen favnet om en stor bredde av temaer som hører inn under komiteens ansvarsområde i Bergen, blant annet forebygging av radikalisering, kriminalitetsforebyggende tiltak blant unge, botilbud for personer i aktiv rus og for psykisk syke og erfaringer med «Stofindtagelsesrum» i København kommune. Komiteen var på befaring til et profilsykehjem og til et kompetansesenter for demente, og besøkte også en testleilighet der kommunen prøver ut ulike former for velferdsteknologi som kan være nyttig både for brukere og for personale.

Foruten komiteen selv, deltok ledelsen i begge byrådsavdelingene som hører inn under helse- og sosialkomiteen (en byråd, to kommunaldirektører og to politiske rådgivere).