Gå tilbake til:
Du er her:

Komite for helse og sosial har startet budsjettarbeidet!

Som en start på høstens arbeid med budsjettet for 2017, fikk komite for helse og sosial i sitt møte 5. oktober orienteringer fra byrådene Rebekka Ljosland og Erlend Horn om budsjettforslagene som gjelder komiteens ansvarsområder.

Nytt fra i år er en «to-trinns» komitebehandling av budsjettforslaget. Partiene fremmer sine forslag og merknader i komitemøtet 2. november, men behandlingen skjer ikke før i møtet 30 november, etter at de ulike partiene har fått vurdert de forslagene som er spilt inn. Da avgir helse- og sosialkomiteen sine anbefalinger til finanskomiteen.

Den 9. november har komiteen avsatt til innkalling av en rekke kommunale resultatenheter som blir bedt om å uttale seg om budsjettforslaget. Samme dag blir det også anledning for lag, organisasjoner og privatpersoner til å møte i komiteen for å holde muntlig innlegg angående budsjettet.