Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Komite for helse og sosial ble orientert om ASS-data for de områdene som hører inn under komiteens ansvarsområde

Bystyret skal i sitt møte januar behandle årets ASSS-rapport (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner). I komite for helse og sosial sitt møte 30. november fikk komiteen en orientering om analysedata for de områdene som hører inn under komiteens ansvarsområde.

Rapportene gir analyser på fire hovedområder:

• Regnskaps- og finansanalyser; basert på kommuneregnskap og konsernregnskap

• Forskjeller i inntektsgrunnlag, utgiftsbehov og ressursbruk

• Ressursbruk og kvalitet på tjenesteområdene

• Produksjon og effektivitet

Rapportene gir verdifull underlagsinformasjon til behandlingen av budsjett og økonomiplan, og vil også være nyttige ved behandling av økonomisk tertialrapportering, fagplaner, statusmeldinger ol.

I vedlagt fil kan du se dataene som gjelder helse- og sosialkomiteens ansvarsområde.