Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Hjemmesykepleien og Etat for utviklingshemmede - to diagnoser

Komite for helse og sosial fikk i sitt møte 11.januar 2016 en gjennomgang av to rapporter som er bestilt fra byrådsavdeling for helse og omsorg

Rapportene som ble presentert:

1. Norsk Kommunerådgivning AS sin logistikkanalyse om hjemmesykepleien

2. KPMGs rapport «Etat for utviklingshemmede. En diagnose».

Begge rapportene er utarbeidet av konsulent Erik Fjornes.

Kommunaldirektør Nina Mevold gjennomgikk «Bakgrunn og rammer for analysene», mens Erik Fjornes redegjorde for Metode og gjennomføring av analysene

Leder i NFU Bergen lokallag Kari Elster Moen holdt deretter et innlegg om hvordan NFU vurderer undersøkelsene som er gjennomført og hvilke konsekvenser NFU mener analyseresultatene kan få for brukerne .