Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Kunnskapskommunen helse og omsorg Bergen

Bergen bystyre vedtok 17. februar 2016 «Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019»

Bystyret vedtok også at det skal utarbeides en årlig rapport om hvordan man ligger an i henhold til planen.

Komite for helse og sosial behandlet i sitt møte 5. april 2017 den første statusrapporten etter at planen ble vedtatt. I begynnelsen av møtet fikk komiteen en orientering fra kommunaldirektør for helse og omsorg Nina Mevold om pågående arbeid og prosjekter som planen omfatter.

Statusrapporten blir behandlet av bystyret 26. april