Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Orientering fra Etat for forvaltning

Komite for helse og sosial fikk i begynnelsen av sitt møte 10. mai en orientering om Etat for forvaltning i Byrådsavdeling for helse og omsorg.

Elin Watne fra Etat for forvaltning gjorde rede for følgende:

 • Hvordan er forvaltningsetaten organisert, og hvilke yrkesgrupper er tilknyttet de tre forvaltningsenhetene?
 • Om kriteriene for tildeling av tjenester.
 • Hva er avgjørende for utmåling av hjemmetjenester – etter hvilke kriterier bestemmes lengden på et oppdrag
 • Hvordan sikrer forvaltningsenheten at man har tilstrekkelig og god nok informasjon til å fatte enkeltvedtak?
 • I hvor stor grad følger forvaltningsenhetene anbefalingene fra 1.linjen – de som kjenner brukeren?
 • Fordeler og ulemper med at det er forvaltningsenheten og ikke de som kjenner brukeren som fatter vedtak.
 • Hvordan samhandler forvaltningsenhetene med øvrige deler av tjenesteapparatet?
 • Hvordan er utviklingen i antall klager (stabilt/økning/reduksjon)? Er det forskjeller mellom forvaltningsenhetene? Er det tjenesteområder som skiller seg ut positivt eller negativt?
 • Hvordan behandles klagene?
 • Hvordan evalueres egne vedtak?
 • Hvordan håndteres avvik?
 • På hvilken måte påvirker «Smart omsorg» forvaltningsenhetene? Hvilken betydning har Smart omsorg for omfanget av tjenester som blir tildelt?
 • Har forvaltningsenhetene ansvar for å tildele tjenester innen hverdagsrehabilitering?