Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

KHSO har begynt på budsjettarbeidet

I komite for helse og sosial sitt møte 4. oktober, presenterte byrådene Vigdis Anita Gåskjenn og Erlend Horn forslag til budsjett 2018 innenfor de fagområdene som hører inn under helse- og sosialkomiteens ansvarsområde.

Vedlagt finnes du byrådenes presentasjoner som ble holdt i komiteenes møte 4. oktober 2017.