Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Høring om beslutningsprosesser i byrådsavdeling for helse og omsorg

Torsdag 11. januar avholdt komiteen en åpen høring om beslutningsprosesser i byrådsavdeling for helse og omsorg.

Komiteen ønsket å få innsikt i prosessene i byrådsavdelingen når det iverksettes store prosjekter som påvirker tjenestene.

Høringen var avgrenset til å omhandle kartleggingsprosjektet i Etat for hjemmebaserte tjenester og Etat for tjenester til utviklingshemmede. Bruk av normtider, deler av prosjektet Smart omsorg og soneinndeling.

Høringen skulle belyse:

  • Hvordan foregår prosessene i byrådsavdelingen fra strategier i «Smart omsorg» til implementering i organisasjonen?
  • Hvordan bruker byrådsavdelingen rapporter fra eksterne konsulenter som grunnlag for å vedta store endringer i tjenestene?
  • Hva er grunnlagskriteriene ved valg av eksterne konsulenter?
  • Hvilke krav blir stilt før engasjement inngås?
  • Hvilke kvalifikasjonskrav stilles til eksterne konsulenter?
  • Hvordan har de tillitsvalgte blitt tatt med og gitt mulighet til å uttale seg?
  • Hvordan blir ansatte og interesseorganisasjoner involvert
  • Hvordan forankres beslutningsprosessene i organisasjonen?

Til høringen var det innkalt tre byråder med ansvar for helsetjenestene: Nåværende byråd Rebekka Ljosland, tidligere byråd Vigdis Anita Gåskjenn (vikar for Ljosland i hennes svangerskapspermisjon), tidligere byråd Hilde Onarheim. Onarheim kunne ikke delta i høringen grunnet sykefravær. Hennes svar foreligger skriftlig.

I tillegg til byrådene var øverste administrative ledelse i byrådsavdelingen med ansvar for tjenester til utviklingshemmede og hjemmebaserte tjenester innkalt. Dessuten vernetjeneste, tillitsvalgte samt Eldrerådet og Norsk forbund for utviklingshemmede.