Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Presentasjon av NOU: "På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming"

Husbankdirektør Osmund Kaldheim holdt i komitemøtet 17. januar et engasjert innlegg om arbeidet som førte til anbefalingene i NOU 2016:17 "På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming"

Osmund Kaldheim ledet Rettighetsutvalget som i 2016 leverte NOUen. I regjeringsplattformen (Jeløya-erklæringen) som statsminister Erna Solberg presenterte 14. januar, framgår det at regjeringen vil vurdere Kaldheimutvalgets anbefalinger og ulike tiltak som kan forbedre levekårene til mennesker med psykisk utviklingshemming.

Kaldheim var rådmann i Drammen før han tiltrådte stillingen som administrerende direktør i Husbanken.