Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Orientering om ASSS-rapporten

Komite for helse og sosial fikk i sitt møte 17. januar 2018 en orientering om ASSS-rapporten vedrørende de ansvarsområdene som hører inn under helse- og sosialkomiteen.

Bergen kommune deltar i storbynettverket ASSS - Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Kommunene Fredrikstad, Bærum, Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Sandnes, Bergen, Trondheim, Tromsø inngår i nettverket. Kommunenes Sentralforbund deltar også, og har sekretariatsansvaret. Det blir hvert år laget en rapport som sammenlikninger kommunene. I tillegg blir det laget enkeltrapporter for den enkelte kommune.

Rapportene gir analyser på fire hovedområder:

• Regnskaps- og finansanalyser; basert på kommuneregnskap og konsernregnskap

• Forskjeller i inntektsgrunnlag, utgiftsbehov og ressursbruk

• Ressursbruk og kvalitet på tjenesteområdene

• Produksjon og effektivitet

I Kommunerapport for Bergen 2017, for regnskapsåret 2016, sammenliknes Bergen med gjennomsnittet for de øvrige ASSS-kommunene. Følgende tjenesteområder som er omfattet av samarbeidet hører inn under helse- og sosialkomiteens ansvarsområder:

- Barnevern

- Kommunehelse

- Pleie og omsorg

- Sosialtjeneste

Du kan se alle rapportene her http://asss.no/

Orienteringen ble gitt av spesialrådgiver Rune Nordtorp i «Økonomi konsern»