Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Orienteringer fra Byrådsavdeling for helse og omsorg

I komitemøtet 8. februar i komite for helse og sosial fikk komiteen to orienteringer fra Byrådsavdeling for helse og omsorg.

Etatsdirektør Ole Daniel Virkesdal i Etat for tjenester til utviklingshemmede og Bjørn Solberg som er engasjert i «turnusgruppen» orienterte om turnusgruppens arbeid med å utarbeide felles standarder, verktøy og turnusmodeller for å øke effektiviteten, samtidig som man opprettholder kvalitative gode tjenester.

Kommunaldirektør Nina Mevold orienterte om etatsorganiseringen i byrådsavdelingen, og arbeidet som er gjort for å styrke ledelse og skape bedre samhandling mellom tjenestene.