Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Befaring til Klosterhagen hotell og til Introduksjonssenteret for flyktninger

Komite for helse og sosial var i forkant av komitemøtet 11. april på befaring til Klosterhagen hotell og til Introduksjonssenteret for flyktninger

Klosterhagen hotell er utviklet for å gi arbeidstrening og – avklaring for mennesker som er på vei tilbake til arbeidslivet. Under arbeidstreningen kan deltakerne få innføring i ordinær hotelldrift, men hotellets mange arbeidsoppgaver kan også gi arbeidstrening for andre bransjer.

De fast ansatte arbeider med hotelloppgaver og er arbeidsledere for deltakerne i arbeidstrening. Det er knyttet ca 9 årsverk til hotellet og det er til enhver tid 15 deltakere i arbeidstrening. Deltakerne henvises til hotellet av NAV.

Hotellet har i alt 15 rom, og type gjester varierer veldig gjennom året. I vinterhalvåret blir hotellet mye brukt av forretningsreisende som ofte kommer igjen og igjen, mens det om sommeren er et typisk turisthotell.

Etter lunsj og orientering på Klosterhagen hotell gikk turen videre til Introduksjonssenteret for flyktninger som holder til i Industrihuset på Møhlenpris

Program:

  • Kort presentasjon av Etat for inkludering, ved rådgiver Brita Bolstad
  • Underliggende enheter
  • Viktige oppgaver for etaten / oppdragsbrev
  • Presentasjon av Introduksjonssenteret, ved leder Grethe Baldersheim
  • Bosetting – hvem kommer
  • Introduksjonsprogram – deltakere og innhold
  • Arbeidet med oppfølging av flyktninger med ulik kulturbakgrunn