Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Komite for helse og sosial besøkte Oslo kommune for å lære om tillitsreformen

Bergen kommune har startet innføringen av Tillitsreformen i hjemmetjenestene. Komite for helse og sosial har i lengre tid vært engasjert i denne reformen, der modellen med normtider for ulike tjenester blir avviklet og erstattet med en ordning der de ansatte i hjemmetjenestene i samarbeid med forvaltningsenheten vurderer hvor mye tid som skal tildeles den enkelte bruker.

I mars måned fikk komiteen besøk av Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling som orienterte om København kommunes erfaringer med tillitsreform i helsesektoren.

Torsdag 3. mai besøkte komiteen byrådsavdeling for eldre, helse og sosial i Oslo kommune for å høre hvilke erfaringer Oslo kommune har gjort med innføringen av tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune. I tillegg til komiteens medlemmer deltok byråd for helse og omsorg sammen med sin politiske rådgiver, og dessuten kommunaldirektør og seksjonssjef fra byrådsavdelingen.

Møtet startet med at byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl orienterte om bakgrunnen for og hensikten med innføringen av tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune

Fagsjef Bjørg Leganger ved Byrådslederens kontor ga en presentasjon av prinsippene for tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune og hvordan kommunen arbeider for å bredde ut tillitsbasert styring og ledelse i hele kommunen

Seksjonssjef i Byråd for eldre, helse og arbeid, Rachel Myhr Williksen ga en kort introduksjon til tillitsmodellen i hjemmetjenesten. Tre av bydelene i Oslo har vært piloter i arbeidet med å innføre tillitsbasert styring og ledelse i hjemmetjenesten.

Komiteen fikk også en orientering om en pågående evaluering av tillitsmodellen i hjemmetjenesten som blir gjennomført av Høgskolen i Sørøst-Norge. Evalueringsrapporten er ennå ikke offentlig og vil bli lagt ut på komiteens nettside senere.

Ullern bydel, som er en av de tre bydelene som har arbeidet med tillitsmodellen i hjemmetjenesten, presenterte sine erfaringer.

Den siste timen i programmet var avsatt til å møte Norsk sykepleierforbund. Tilbakemeldingen fra NSF var at de støttet fullt opp om overgangen til tillitsbasert styring og ledelse, men at de erfarte at det ble avsatt for lite tid til opplæring og gjennomføring.