Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Komite for helse og sosial kalte 7. mai inn resultatenheter i sitt arbeid med årsmeldingen

Som et ledd i arbeidet med behandlingen av årsmeldingen for Bergen kommune, kaller helse- og sosialkomiteen hvert år inn en rekke kommunale resultatenheter som blir bedt om å redegjøre for ulike problemstillinger.

I år var i alt 14 enheter fra ulike deler av tjenesteapparatet som sorterer inn under komite for helse og sosial sitt ansvarsområde innkalt. Det var representanter fra rus- og psykiatritjenester, fra sosialtjenesten, fra hjemmebaserte tjenester og fra sykehjem. I tillegg var barneverntjenesten, tjenester til utviklingshemmede, legevakten og en forvaltningsenhet innkalt.

Alle innkalte enheter hadde på forhånd fått tilsendt spørsmål som komiteen ønsket svar på (se vedlegg).

Alle bystyrekomiteene avgir sine innspill til kommunens årsmelding i begynnelsen av juni måned, og årsmeldingen blir sluttbehandlet av bystyret 20. juni.