Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Presentasjoner fra komitemøtet 15. mai 2018

Her finner du presentasjonene om: Laksevåg - et bedre nærmiljø, Stiftelsen Robin Hood Huset samt årsmeldingene fra byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering, og helse og sosial.