Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Tillit og faglighet - presentasjon i komite for helse og sosial

Komite for helse og sosial fikk i sitt møte 6. juni en orientering om status for Bergen kommune sin innføring av «tillit- og faglighetsreformen» i hjemmetjenestene.

Modellen med normtider for ulike tjenester ble avviklet 1. januar og er erstattet med en midlertidig fordelingsmodell der de ansatte i hjemmetjenestene i samarbeid med forvaltningsenheten vurderer hvor mye tid som skal tildeles den enkelte bruker.

Dette var tredje orienteringsrunde for komiteen der den fikk høre om tillitsreform i hjemmetjenestene:

• I mars måned fikk komiteen besøk av Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling som orienterte om København kommunes erfaringer med tillitsreform i helsesektoren, les mer om dette her.

• I mai besøkte komiteen byrådsavdeling for eldre, helse og sosial i Oslo kommune for å høre hvilke erfaringer Oslo kommune har gjort med innføringen av tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune, les mer om dette her.

Presentasjonen ble holdt av seksjonssjef Kjell Andreas Wolff i Byrådsavdeling for helse og omsorg. Komiteen vil også i tiden framover få løypemeldinger om hvordan det går med omleggingen fra detaljert styring til et system der de ansatte skal finne de gode løsningene.

I byrådets kommende plan for hjemmetjenester, som skal vedtas endelig av bystyret, skal fremtidig organisering av tjenester til hjemmeboende beskrives. En ny budsjettfordelingsmodell skal utvikles og denne må være tilpasset ny organisering og understøtte de mål som formuleres i planen.