Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Heldagsbefaring til sykehjem

Komite for helse og sosial var 29. august på heldagsbefaring til sykehjem.

Komiteen besøkte to store kommunale sykehjem (Ladegården og Fyllingsdalen), og ett lite (Odinsvei). Noe av det komiteen ønsket å få innblikk i var hvilke tilbud og aktiviteter som finner sted ved sykehjemmene, og også hva de ulike sykehjemmene vil framheve som fungerer spesielt godt og hva som er utfordringene.

Komiteen besøkte også Slettebakken Menighets eldresenter, avd Kong Oscarsgate. Slettebakken Menighets eldresenter er en ideell privat stiftelse. Det pågår en stor ombygging av institusjonen, og aldershjemsdelen er for en to-års periode flyttet til de gamle lokalene til Margit Tanners Minne i Kong Oscars gate 66. Komiteen fikk høre om erfaringer og utfordringer med et sykehjem i en ombyggingsfase.

I løpet av befaringsdagen fikk komiteen også en orientering fra etatsdirektør Karl-Henrik Nicolajsen i Etat for sykehjem om hvordan etaten arbeider for å sikre god kvalitet og aktivitet på alle sykehjem i Bergen.