Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Seminar om Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Tirsdag 28. august holdt komite for helse og sosial et seminar om «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme»

Programmet:
15.00 Innledning – samarbeid i Bergen – veilederen – byrådsavd. for sosial, bolig og inkludering v/Sølve Sætre
15.10 Trusselbildet i Bergen og Vestlandet – PST og radikaliserings-koordinator
15.30 Mentorordningen i Bergen – Utekontakten m. fl
15.50 Ungdomsmentor – Møhlenpris idrettslag
16.10 Samarbeid om forebygging i moskemiljøer og somaliske miljøer – Sølve, Kassim og Faical
16.30 Forebygging i skolen – RVTS Vest
16.40 Oppsummering