Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Seminar om plan for inkludering og mangfold

Som en del av behandlingen av planen «Verden i Bergen – Plan for inkludering og mangfold», avholdt komite for helse og sosial den 28. august et seminar for å belyst ulike sider av inkluderingsarbeidet.

Komiteen skal komme med sin innstilling til planen i møte 3. oktober, og bystyret får planen til behandling i sitt møte 24. oktober.

Program:
17.05 Plan for inkludering og mangfold – innledning – Sølve Sætre
17.20 «Ekstrem sosial kontroll» - Tsion, Leila og Mona fra Papillion
17.40 Humanitære perspektiver på migrasjon – Sølve og Nader Turkmani
18.10 Kvalifisering og arbeid – Anne-Marit Presterud
18.25 Frivilligheten og kultur: for eksempel. Hordaland fotballkrets, Kirkens bymisjon og Bergen offentlig bibliotek
18.45 Oppvekstfeltet – Etat for barn og familie og Bergen moske

Spørsmål og oppsummering