Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Presentasjon av budsjettforslaget i KHSO

I komite for helse og sosial sitt møte 3. oktober, presenterte byråd for helse og omsorg Rebekka Ljosland og byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn om byrådets budsjettforslag innenfor de ansvarsområdene som hører inn under helse- og sosialkomiteen.

Komiteen og de ulike partigruppene skal arbeide med budsjettforslaget gjennom hele høsten. I komiteens møte 7. november blir det anledning for lag, organisasjoner og byens borgere til å komme med sine kommentarer til forslaget til budsjett. Komiteen kaller i tillegg inn kommunale tjenestesteder til et eget møte 15. november for å få deres syn på budsjettforslaget.

Komite for helse og sosial kommer med sin anbefaling til budsjettforslaget i sitt møte 5. desember. Det er finanskomiteen som avgir endelig innstilling til bystyret, som 19. desember vedtar bybudsjettet for 2019.