Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgsavdelingen

Byrådsavdeling for helse og omsorg har under arbeid en egen handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgsavdelingen. Helse- og sosialkomiteen skal behandle denne planen noe senere i høst før den blir endelig vedtatt i bystyret. Den 3. oktober fikk helse- og sosialkomiteen en foreløpig orientering om mat, måltider og ernæring til beboere i sykehjem og hjemmeboende som mottar tjenester fra Byrådsavdeling for helse og omsorg. Orienteringen ble gitt av seksjonssjef Kjell Andreas Wolff.