Gå tilbake til:
Du er her:
HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Befaring til tjenester for utviklingshemmede

Den 27. september var helse- og sosialkomiteen på heldagsbefaring til tjenester for utviklingshemmede.

I løpet av dagen besøkte komiteen Sandviken dagsenter, Nattland bofellesskap, Midtun Vekst og Helgeseter . På disse stedene fikk komiteen høre mer om tilbud og nytenking innen dagsentervirksomheten, Om VTA – arbeid til arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne og tilbudet ved Midtun Vekst AS, og om Helgeseters filosofi og hvilke tilbud som blir gitt.

Byrådsavd. for helse og omsorg orienterte om boligforsyning og botilbud

Etat for tjenester til utviklingshemmede orienterte om:

  • Forebygging av livsstilssykdommer hos psykisk utviklingshemmede
  • Turnusordninger

Program:

08.30 – 10.00 Nedre Nattland bofellesskap
Boligforsyning og botilbud v/byrådsavd. for helse og omsorg

10.30 – 11.30 Sandviken dagsenter
Etat for tjenester til utviklingshemmede orienterer:

  • Forebygging av livsstilssykdommer hos psykisk utviklingshemmede
  • Turnusordninger

11.30 – 12.00 Sandviken dagsenter Lunsj Orientering om dagsentervirksomheten – tilbudet og nytenking

12.30 – 13.15 Midtun Vekst
Om VTA – arbeid til arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne.
Tilbudet ved Midtun Vekst AS

13.30 – 15.00 Helgeseter
Om Helgeseters filosofi og hvilke tilbud som blir gitt