Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Seminar om palliasjon

Det var godt frammøte til helse- og sosialkomiteens seminar om palliasjon onsdag 17. oktober. I seminaret fikk komiteen og øvrige tilhørere et godt innblikk i hvordan arbeidet med palliativ behandling har endret seg gjennom de siste tiårene.

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Fra opprinnelig å være et tilbud til kreftpasienter, blir palliasjon nå gitt til ulike grupper pasienter der livet går mot slutten – til eldre, til utviklingshemmede, til ALS-pasienter, til KOLS-pasienter og til andre pasienter med alvorlig organsvikt.

Komiteen fikk høre om forskning, undervisning og utdanningstilbud som er etablert i Bergen. De palliative miljøene som er lokalisert her gir utdanningstilbud og rådgivningstilbud som som til dels strekker seg over hele landet. Tilhørerne fikk også et godt innblikk i hvordan både de palliative avdelingene i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i praksis arbeider overfor pasienten og de pårørende, og som ressurs- og kompetansesentra overfor øvrige deler av helsetjenesten.