Gå tilbake til:
Du er her:
Komite for helse og sosial (2015-2019)

Orientering om studentenes helse-og trivselsundersøkelse 2018

Hvert tredje år gjennomføres en nasjonal undersøkelse av studenters helse og trivsel. 7. november 2018 fikk komiteen presentert funnene i undersøkelsen fra 2018.

I møtet til komite for helse og sosial den 7. november orienterte Truls-Einar Strand Johnsen, leder av Velferdstinget Vest, om resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018. Undersøkelsen som utføres av Folkehelseinstituttet på vegne av studentsamskipnadene i Bergen, Trondheim og Oslo, tar for seg studenters psykiske helse og. Alle norske studenter i Norge og utlandet blir bedt om å svare. I årets undersøkelse svarte 50 000 av 163 000 studenter.

Funnene viser at studentene oppgir en forverring av livskvalitet og psykiske plager i årets undersøkelse sammenliknet med tidligere undersøkelser. Samtidig viser den at studentene i Bergen på mange områder scorer litt bedre enn det nasjonale snittet. De oppgir også høy trivsel, nest best i landet. Les presentasjonen her: