Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Komite for helse og sosial møtte resultatenheter

Komite for helse og sosial fikk den 15. november innspill og orienteringer fra en rekke kommunale enheter som en del av komiteens arbeid med budsjettforslaget for 2019. De innkalte resultatenhetene representerer er bredt tverrsnitt av de tjenestene som helse- og sosialkomiteen har ansvar for.

Partigruppene arbeider med budsjettforslaget gjennom november, og bystyrekomiteene leverer sine anbefalinger til budsjettet i sine møter i desember. Finanskomiteen behandler i sitt budsjettmøte 11. desember partienes helhetlige budsjettforslag og enkeltstående endringsforslag og avgir innstilling til bystyret som vedtar bybudsjettet for neste år i sitt møte 19. desember.

Resultatenhetene hadde på forhånd fått tilsendt spørsmål som komiteen ønsket svar på.