Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Helse- og sosialkomiteen fikk orientering om aktivitetsplikt og vilkår

I møtet 5. desember fikk helse- og sosialkomiteen en orientering om aktivitetsplikt og vilkår

I møtet 5. desember fikk helse- og sosialkomiteen en orientering om aktivitetsplikt og vilkår.

Den 1. januar 2017 trådte sosialtjenestelovens § 20 a i kraft. Den sier at når det blir gitt sosialhjelp har kommunen plikt til å stille vilkår om aktivitet for personer som er under 30 år.

Aktivitetsplikt er:

• kommunens plikt til å stille vilkår om aktivitet og til å framskaffe relevant tiltak

• brukers plikt til å delta i en konkret aktivitet når det er stilt vilkår om dette i vedtak om stønad

Komiteen fikk også en orientering om grensen mellom kvalifiseringsstønad og vilkår for sosialhjelp .

Presentasjonen ble holdt av direktør Jostein Hestnes i Etat for sosiale tjenester.