Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Seminar om tjenester til utviklingshemmede

Komite for helse og sosial avholdt 10. januar et seminar om tjenester til utviklingshemmede.

Seminaret ble arrangert for at komitemedlemmene skulle få ytterligere kunnskap før komiteen i sitt møte 16. januar behandler byrådets «Plan for tjenester til mennesker med utviklingshemming, Et helt liv med mening, vekst og utvikling 2018-2028». Bystyret skal fatte endelig vedtak av planen den 30. januar.

Seminaret tok for seg et bredt spekter av områder:

  • helse og fysisk aktivitet
  • bolig
  • arbeid
  • dagtilbud og fritid
  • utdanning og rekruttering av fagpersonell
  • Pårørende som en pest og en plage eller medspiller og ressurs
  • Byombudets vurdering av områder som kan bli bedre
  • Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Du kan lese byrådssaken og planen for tjenester til utviklingshemmede her