Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Seminar om ernæring i pleie og omsorgstjenesten

Onsdag 13. februar arrangerte komite for helse og sosial et tre-timers seminar om ernæring.

Det ble holdt innlegg av mat- og ernæringseksperter både innenfor og utenfor kommunen. I tillegg var det innlegg om frivilliges betydning innenfor ernæringsarbeidet, og også om brukererfaringer med kommunens ernæringsarbeid.

Seminaret var en del av komiteens arbeid med «Handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten 2018-2023». Planen skal behandles av komiteen i møte 20. februar, og endelig vedtas av bystyret 13. mars.