Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Komite for helse og sosial avholdt 13. mai sitt årlige møte med innkalling av kommunale resultatenheter

Møtet inngår som en del av komiteens behandling av årsmeldingen og årsregnskapet for Bergen kommune, og resultatenhetene hadde på forhånd fått oversendt spørsmål som komiteen ønsket svar på.

Det var innkalt resultatenheter fra begge byrådsavdelingene som hører inn under komiteens ansvarsområde – Byrådsavdeling for helse og omsorg og Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering.

Komiteen skal komme med sine merknader til årsmeldingen i møte 5. juni, og bystyret sluttbehandler årsmeldingen 19. juni.