Gå tilbake til:
Du er her:
UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL (2019-2013)

Opplæring i utvalg for helse og sosial

Den 7. januar fra kl 16.00 – 20.00 fikk utvalg for helse og sosial en intensiv og omfattende gjennomgang av følgende temaer: Styrende lovverk og gjeldende planer vedr helse- og omsorgstjenestene, sosialtjenesten og barneverntjenesten. I tillegg ble det gitt en orientering om etatene og resultatenhetene som hører inn under utvalgets ansvarsområde.

Orienteringene ble gitt av seksjonssjefer og etatsdirektører i de to byrådsavdelingene som rapporterer til utvalg for helse og sosial – byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig og byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.