Gå tilbake til:
Du er her:

Komite for finans, kultur og næring

Orienteringer i komite for finans, kultur og næring

Komite for finans, kultur og næring fikk i møte den 12.06.19 orienteringer om Bergen kommunes 1. tertialrapport 2019 og om Friskus AS.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

KFKN fikk i møte den 8. mai orienteringer om Bergen kommunes årsmelding for 2018.

Presentasjonen fra byrådsavdeling for klima, kultur og næring ligger ved.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Orienteringer i komite for finans, kultur og næring

I møte 27. mars fikk KFKN orienteringer om ombygging av Lærerhøyskolen og videre utbygging av bossnettet utenfor Bergen sentrum. Du kan lese eller laste ned orienteringene her.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Orientering i komite for finans, kultur og næring

Komite for finans, kultur og næring fikk i begynnelsen av komitemøte den 20.2.19 orienteringer fra ulike eksterne konsulentselskap og Etat for utbygging angående rådhuset.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

KFKN orientert om ASSS-rapport og forslag til ny eierskapsmelding

Begge presentasjonene kan lastes ned her.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING

Orientering om asbestsituasjonen i Bergen rådhus i KFKN, 7. november 2018

Komite for finans, kultur og næring fikk i begynnelsen av møte en orientering fra byråd for finans, innovasjon og eierskap, Dag Inge Ulstein om Asbest situasjonen i rådhuset og tilstanden til rådhusets fasade.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Komite for finans, kultur og næring inviterte til innspill om budsjett 2019

30. oktober holdt komite for finans, kultur og næring åpent møte hvor de som ønsket å komme med innspill til budsjettforslaget for 2019 innen komiteens ansvarsområde kunne komme å presentere sine innspill.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Innlegg i KFIN 11. april 2018

I komitemøte ble det orientert om: Bergen kommunes anskaffelsesstrategi, Orntli' arbeid, Arbeidslivskriminalitet, Dyrevelferdsplan 2018-2012 (Bergen elveforum). Presentasjonene vedlagt denne artikkel

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Orienteringer i KFKN 7. mars 2018

I komitemøte den 7.mars 2018 fikk Komite for finans, kultur og næring i begynnelsen av møte orienteringer fra Bergen Reiselivslag, KODE Kunstmuseer og Bymuseet i Bergen.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Etikkseminar og presentasjoner fra møte i KFKN 17. januar 2018

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Møte for muntlig innlegg i komite for finans, kultur og næring

Komite for finans, kultur og næring holdt 14.11.17 et ekstramøte for muntlige innlegg i forbindelse med komiteens arbeid med budsjett.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Oppstart av budsjettarbeid i komite for finans, kultur og næring

I komite for finans, kultur og næring sitt møte 4. oktober, presenterte byrådene Dag Inge Ulstein og Julie Andersland byrådets forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021 innenfor de områdene som hører inn under komiteens ansvarsområde.

Seminar om Oslo kommunes arbeid med budsjett

12. mai var det seminar i Gamle rådhus hvor temaet var hvordan Oslo kommune arbeider med sitt budsjett.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Befaring hos BIR og BKK

Komite for finans, kultur og næring var på befaring hos BIR og BKK den 19. april 2017.