Gå tilbake til:
Du er her:

Utvalg for finans, kultur og næring

UTVALG FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2019-2023)

Presentasjoner i utvalg for finans, kultur og næring 15. januar 2020

UTVALG FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2019-2023)

Innspillsmøte til Bergen kommunes budsjett for 2020

Utvalg for finans, kultur og næring holdt den 13. november et møte der lag og organisasjoner kom med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2020.

UTVALG FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2019-2023)

Møte i nytt utvalg for finans, kultur og næring

Utvalg for finans, kultur og næring hadde onsdag 6. november sitt første utvalgsmøte etter valget. Utvalget har 15 medlemmer og ni av de elleve partiene som er valgt inn i bystyret er representert i utvalg for finans, kultur og næring.

Komite for finans, kultur og næring (2015-2019)

Presentasjoner til komite for finans, kultur og næring

Komite for finans, kultur og næring fikk i møte 02.10.19 orienteringer om pensjonsreformen og byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 -2023.

Orienteringer i komite for finans, kultur og næring

Komite for finans, kultur og næring fikk i møte den 12.06.19 orienteringer om Bergen kommunes 1. tertialrapport 2019 og om Friskus AS.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

KFKN fikk i møte den 8. mai orienteringer om Bergen kommunes årsmelding for 2018.

Presentasjonen fra byrådsavdeling for klima, kultur og næring ligger ved.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Orienteringer i komite for finans, kultur og næring

I møte 27. mars fikk KFKN orienteringer om ombygging av Lærerhøyskolen og videre utbygging av bossnettet utenfor Bergen sentrum. Du kan lese eller laste ned orienteringene her.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Orientering i komite for finans, kultur og næring

Komite for finans, kultur og næring fikk i begynnelsen av komitemøte den 20.2.19 orienteringer fra ulike eksterne konsulentselskap og Etat for utbygging angående rådhuset.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

KFKN orientert om ASSS-rapport og forslag til ny eierskapsmelding

Begge presentasjonene kan lastes ned her.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING

Orientering om asbestsituasjonen i Bergen rådhus i KFKN, 7. november 2018

Komite for finans, kultur og næring fikk i begynnelsen av møte en orientering fra byråd for finans, innovasjon og eierskap, Dag Inge Ulstein om Asbest situasjonen i rådhuset og tilstanden til rådhusets fasade.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Komite for finans, kultur og næring inviterte til innspill om budsjett 2019

30. oktober holdt komite for finans, kultur og næring åpent møte hvor de som ønsket å komme med innspill til budsjettforslaget for 2019 innen komiteens ansvarsområde kunne komme å presentere sine innspill.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Innlegg i KFIN 11. april 2018

I komitemøte ble det orientert om: Bergen kommunes anskaffelsesstrategi, Orntli' arbeid, Arbeidslivskriminalitet, Dyrevelferdsplan 2018-2012 (Bergen elveforum). Presentasjonene vedlagt denne artikkel

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Orienteringer i KFKN 7. mars 2018

I komitemøte den 7.mars 2018 fikk Komite for finans, kultur og næring i begynnelsen av møte orienteringer fra Bergen Reiselivslag, KODE Kunstmuseer og Bymuseet i Bergen.

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Etikkseminar og presentasjoner fra møte i KFKN 17. januar 2018

KOMITE FOR FINANS, KULTUR OG NÆRING (2015-2019)

Møte for muntlig innlegg i komite for finans, kultur og næring

Komite for finans, kultur og næring holdt 14.11.17 et ekstramøte for muntlige innlegg i forbindelse med komiteens arbeid med budsjett.