Gå tilbake til:
Du er her:

Praktisk informasjon

Bystyrets kontor – hva gjør vi

Dette er nyttig informasjon til alle folkevalgte som bruker rådhuset og Bystyrets kontor, men i særdeleshet heltidspolitikere, komiteledelse og gruppesekretærer.

Regler for utlån av møterom disponert av Bystyrets kontor

Her finner du de generelle reglene for utlån av møterom disponert av Bystyrets kontor og hvordan du går frem for å reservere disse til politiske aktiviteter.

Sentralbord– og ekspedisjonstjenesten ved Bystyrets kontor

Bystyrets kontor ivaretar sentralbord- og ekspedisjonstjeneste for bystyrets organer.