Gå tilbake til:
Du er her:

Publikasjoner

Styringssystemet i Bergen kommune

Heftet "Styringssystemet i Bergen kommune" har som mål å gi en forståelse av hovedprinsippene i styringssystemet i Bergen kommune.

Det parlamentariske systemet

Her finner du lenker til sider som kan være nyttige for å forstå hvordan det parlamentariske systemet virker.

Etikk, korrupsjon og varsling

Hva er etikk? Hvilken rolle spiller etikk i styringen av en kommune? Her finner du informasjon som drøfter disse problemstillingene.

Hefte med informasjon til folkevalgte

Heftet ”Informasjon til folkevalgte” ble oppdatert til folkevalgtopplæringen for det nyvalgte bystyret 2015-2019. Målet med heftet er å gi de folkevalgte en grunnleggende forståelse av hvordan det er å være folkevalgt i Bergen kommune.

Kommunalt eierskap

Her finner du lenker til relevante meldinger og nettsider om temaet kommunalt eierskap.

Lokaldemokrati og innbyggermedvirkning

Lær mer om hvordan du som politiker kan legge til rette for et godt lokaldemokrati og medvirkning her.

Tilsyn og kontroll

Hvordan styrke egenkontroll i kommunene og kontrollutvalgets funksjon? Vi har samlet rapporter og arbeidshefter om kommunalt tilsyn og kontroll her.