Gå tilbake til:
Du er her:

Oppstartssamling for bystyret 2015 -2019

29. og 30. oktober 2015 var det oppstartsamling for det nyvalgte bystyret. Les presentasjonene her.

Samlingens første dag startet med informasjon om finansielle og strukturelle utfordringer i Bergen kommune, presentert av den nye byrådslederen og påtroppende leder i komite for finans, kultur og næring.

Under headingen "Kommunale tjenester 2015- 2019: hva er de største ufordringene? " innledet alle de nye byrådene om sine byrådsavdelinger.

30.10 startet med tema kommuneregnskap og budsjett. Høgskolelektor ved HiB, Torstein Dahle og Kristin Ulvang, leder for Økonomiseksjonen i Bergen kommue innledet om tema. Dagen ble avsluttet med en bolk om etikk, antikorrupsjon og etiske retningslijner Tor Dølvik fra Transparency Internasjonal Norge innledet og Bystyrets kontor informerte om arbeidet med etiske retningslinjer for politikerne.