Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyrebefaringen 26. september 2018 Fana og Ytrebygda

Hvert år (med unntak av valgår) drar bystyret på befaring i kommunen. I 2018 gikk turen til Fana og Ytrebygda bydeler. Her finner du program for befaringen og presentasjoner gitt underveis

 

 

Bystyrebefaring Fana og Ytrebygda september 2018

 

 

 

 

 

 

 

08.30 Avreise fra gamle hovedbrannstasjon
Se vedlegg A (kart over kjørerute)

08.45 Framtidige friluftsområder i nordre del av Nordåsvannet
se vedlegg B

09.00 Introduksjon til plansituasjonen i Paradisområdet
Se vedlegg C

Informasjon om velferdsteknologi
Les mer om Responssenteret i Bergen kommune her.
Les mer Velferdsteknologi i Bergen kommune her.

Se også denne filmen om Responssenteret.

09.15 Pause

09.30 Nattland oppveksttun:
Fleksibel arealbruk, SFO,skolemiljø og inkludering, Sædalen skole og om programmet STL+ (Skrive seg til lesing)

Les rektors presentasjon her

10.10 Informasjon om Barne- og familiehjelpen

Les Presentasjon av Barne-og familiehjelpen her

10.45 Helhetlig omsorg – frivillighet i hjemmebaserte tjenester

Her finner du presentasjonen fra Frivillighetskoordinatorene

11.00 – 11.45 Lunsj

11.45 Introduksjon til arbeidet med reg.plan for Indre Sædalen, og relevante prosjekter og planarbeid langs ruten
Se vedlegg D1 og vedlegg D2

12.00
Råstølen - fra utbyggingsområde i regi av Bergen Tomteselskap a/s til knutepunkt langs bybanen.
Se vedlegg E

Siljusslåtten sykehjem.
Se vedlegg E2

12.30
Rådal sentrum/Lagunen: Status realisering av vedtatt reguleringsplan.
Vedlegg F

Introduksjon til plansituasjonen langs Flyplassveien
Se vedlegg G1 og vedlegg G2

12.45 Flyplassen – utbygging av området rundt/Bergen reiselivslag

13.00 Hovedpunkt i KDP BLÅE og introduksjon til mulighetsstudier
Se vedlegg H og vedlegg I

13.30 Informasjon om samordnet strategi for miljøarbeidet i Rådal-/Hordnesområdet

14.00 Introduksjon til aktuelle planer og prosjekter
Se vedlegg K

14.15 Pause

14.30 Fana kulturhus:
• Kommunale boliger
• MO-Nesttun - innhold og aktivitet
• Morgendagens NAV kontor
• Presentasjon av hovedpunkter i KPA mht fortetting. Introduksjon til en tilleggshøring som pågår

Les presentasjonen: Kommuneplanensarealdel Hva pågår i Fana og Ytrebygda?

 

15.30 Gjennomføring av reguleringsplan for Paradis.Eksempler på snarveier til bybanestoppene.
Se vedlegg L

Les mer om snarveisprosjektet, og se kart over gjennomførte og planlagte tiltak her.

16.00 Ankomst rådhuset

bystyrebefaring 26. september 2018
bystyrebefaring 26. september 2018
null

 

Flere artikler