Opplæring om utvalgenes arbeid med tilsyn og kontroll

Tirsdag 28. januar 2020 var det en samling for bystyreutvalgene sine arbeidsutvalg sammen med kontrollutvalgets leder og nestleder og sekretariat. Tema for samlingen var tilsyn og kontroll.

Tema for samlingen var tilsyn og kontroll, og hvordan arbeidsutvalgene best kan legge til rette for bystyreutvalgene sitt ansvar for tilsyn og kontroll.

Arbeidsutvalgene har et særskilt ansvar for opplæring i, tilrettelegging for og planlegging av politisk tilsyn og kontroll i bystyreutvalgene. Kontrollutvalget skal føre kontroll med kommunens virksomhet, blant annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Det var innlegg fra bystyredirektør, byrådsleder, leder av kontrollutvalget og to av utvalgslederne, etterfulgt av diskusjon og synspunkt fra møtedeltakerne.

Samlingen ble ledet av varaordfører Rune Bakervik.

Programmet så slik ut:

1000 Velkommen og litt om opplegget Rune Bakervik, varaordfører

1010 - 1030 Hvorfor trenger vi politisk tilsyn og kontroll? Roar Kristiansen, bystyredirektør

1030 - 1100 Hvordan skal byrådet legge til rette for bystyrets arbeid med tilsyn og kontroll? Roger Valhammer, byrådsleder

1100 - 1145 Hvordan skal arbeidsutvalgene legge til rette for bystyreutvalgene sitt arbeid med tilsyn og kontroll? Innledning v/Hilde Onarheim og Mikkel Grüner, utvalgsledere

1145 - 1215 Pause/lunsj

1215 - 1300 Hvordan skal kontrollutvalget arbeide med tilsyn og kontroll? Henning Warloe, leder kontrollutvalget

 

Vedlegg