Opplæringsrunde to for nye folkevalgte januar 2020

Bystyrets kontor hadde den 30. oktober en introduksjonsopplæring for nye representanter og vararepresentanter til bystyret, og tirsdag 28. januar ble det avholdt en oppfølgingssamling for de nyvalgte.

Enkelte av temaene fra introduksjonsopplæringen 30. oktober ble gjennomgått på nytt.

Det var en gjennomgang av de ulike verktøyene bystyret, bystyreutvalgene og enkeltrepresentanter har til rådighet, og saksgangen i politiske saker fram til vedtak i bystyret.

Deltakelse på oppfølgingssamlingen var frivillig.

Det var avsatt god tid til spørsmål.

 

Vedlegg