Gå tilbake til:
Du er her:

Møte, oktober 2012

Vedlagt finnes pdf med utfyllende informasjon om samarbeidet mellom gruppesekretærene og Bystyrets kontor.

I pfd'en nederst på siden finnes blant annet informasjon om oppsett for utforming av kjøreplan til bystyremøtene, oppgavefordeling for honorarutbetaling, informasjon om databaser, nettbaserte register og postmottakene.

For mer informasjon om de ansatte ved Bystyrets kontor, besøk denne siden.

Se også praktisk informasjon for å lære mer om bystyrets kontors arbeidsoppgaver.

 

Vedlegg