Gå tilbake til:
Du er her:

Innkalling av resultatenhete i forbindelse med årsmelding

Komite for barnehage, skole og idrett innkalte den 28. mai resultatenheter innenfor sitt ansvarsområde i forbindelse med årsmeldingen for 2018.

Det var i år 8 enheter som møtte fra ulike deler av tjenesteapparatet som sorterer inn under komite for barnehage, skole og idrett sitt ansvarsområde, og komiteen ønsket denne gang å se nærmere på skolesektoren.

Alle enhetene fikk som vanlig tilsendt spørsmålene som komiteen ønsket svar på og disse og presentasjonene fra møtet finnes her som vedlegg. (se egen boks).

Alle bystyrekomiteene avgir sine innspill til kommunens årsmelding i begynnelsen av juni måned, og årsmeldingen blir sluttbehandlet av bystyret 19. juni.

 

Vedlegg