Innspill til budsjett 2020, utvalg for barnehage, skole og idrett

Utvalg for barnehage, skole og idrett holdt den 12. november fra kl. 16 et møte der lag, organisasjoner og privatpersoner kunne komme med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2020.

Det møtte i alt 8 organisasjoner i tillegg til representanter fra Ungdommens bystyre (UB). UB er et partipolitisk nøytralt medvirkningsorgan i Bergen kommune, bestående av representanter fra byens ungdoms- og videregående skoler.

Bystyreutvalgene og partigruppene skal de nærmeste ukene arbeide med budsjettet, og hvert fagutvalg skal vurdere budsjettforslaget innenfor egne ansvarsområder. Den første uken i desember behandler fagutvalgene partienes budsjettforslag innenfor det enkelte fagutvalgs ansvarsområde.

Den 10. desember behandler finansutvalget partienes helhetlige budsjettforslag og enkeltstående endringsforslag og avgir innstilling til bystyret. Den 18. desember skal bystyret vedta budsjettet for neste år og økonomiplanen for de kommende fire årene.

Timeplan for dagen:

1605 – 1615 Idrettsrådet i Bergen ved Terje Valen (leder) og Roar Andersen (daglig leder)

1615 – 1625 Sportsklubben Trane ved Arild Hovland (leder)

1625 – 1635 Idrettscampus Bergen ved Silje Mæland (daglig leder)

1635 – 1645 Ungdommens bystyre ved Kjersti Helene Hidle, Amalie Dalhaug Halleland og Hedda Blomvågnes

1645 – 1655 Pause

1655 – 1705 Rusfri Oppvekst ved Tasim Karim (daglig leder)

1705 – 1715 Bjørnar Håndball ved Nils Magne Garnes

1715 – 1725 Skeivt Kristent Nettverk ved Tor H. Eiken

1725- 1735 Rådgivning for spiseforstyrrelser ved Cathrine Nitter og Marianne Clementine Håheim

1735 – 1745 Utdanningsforbundet ved Bente Myrtveit

 

Vedlegg