Gå tilbake til:
Du er her:

Komite for barnehage, skole og idrett kalte 31. mai inn resultatenheter i sitt arbeid med årsmeldingen for 2017.

I år var i alt 14 enheter fra ulike deler av tjenesteapparatet som sorterer inn under komite for barnehage, skole og idrett sitt ansvarsområde innkalt, og representanter fra barnehage og skole.

Alle innkalte enheter hadde på forhånd fått tilsendt spørsmål som komiteen ønsket svar på (se vedlegg).

Alle bystyrekomiteene avgir sine innspill til kommunens årsmelding i begynnelsen av juni måned, og årsmeldingen blir sluttbehandlet av bystyret 20. juni.

 

Vedlegg