Orientering i Utvalg for barnehage, skole og idrett

UBSI fikk presentert resultatene av forvaltningsrevisjonen av kvalitet i barnehager i Bergen kommune, samt budsjett 2023. Det ble også holdt et muntlig innlegg om krav til undervisning for blinde.

Utvalgsmøtet startet med et muntlig innlegg av Sølvi Marie Risøy, som påpekte feil og mangler i Bergen kommunes voksenopplæring og rehabilitering av blinde.

Deretter presenterte Deloitte forvaltningsrevisjon “Kvalitet i barnehager i Bergen kommune”. Oppsummering av denne kan leses her: 

Som siste orientering holdt byråd Linn Katrin Pilskog en oppsummering av hovedtrekkene i budsjett 2023 for barnehagene, skolene og idrett.