Orienteringer i utvalg for barnehage, skole og idrett, 14.03.2023

Ubsi fikk i sitt møte den 14.03.2023 muntlig innlegg fra Bergen sanitetsforening, samt flere orienteringer fra byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Presentasjonene er tilgjengelig her.