Gå tilbake til:
Du er her:

Seminar med barnehagenes foreldreutvalg

Komite for barnehage, skole og idrett hadde 10. januar seminar med foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalgene (SU)i barnehagene.

Komiteen ville gjerne høre hvordan foreldrerepresentantene i SU jobber med barnehagene, både om gode erfaringer og eventuelle forbedringspotensial ved egen barnehage. Det var særlig fokus på

• Samarbeidet hjem – barnehage
• Samarbeid foreldrerepresentanter i SU – barnehage
• Brukerundersøkelsen for 2018.

Det var også åpent for at foreldrerepresentantene selv kunne ta opp andre saker og tema som man mente komiteen burde få informasjon om.

I tillegg holdt Mobbeombudet i Hordaland et innlegg om hvordan mobbeombudet arbeider. Mobbeombudet har fått utvidet mandat til å gjelde grunnskolene og barnehagene i Hordaland.

Avslutningsvis hadde Utdanningsforbundet Bergen et innlegg hvor man oppsummerte de innleggene som hadde vært.

Foreldrepresentanter fra følgende barnehager møtte:


• Minde barnehage
• Sletten barnehage
• Langerinden barnehage
• Idavollen barnehage
• Kalfaret barnehage
• Bogane barnehage
• Solbakken barnehage

 

Vedlegg