Gå tilbake til:
Du er her:

Seminar om ‘Handlingsplan for bruk og drift av kunstgressbaner’

Komite for barnehage, skole og idrett arrangerte i forbindelse med den kommende saken om ‘Handlingsplan for bruk og drift av kunstgressbaner’ et seminar den 4. april 2018.

Handlingsplanen inneholder forslag for hvordan Bergen kommune kan redusere avrenning av granulat fra kunstgressbaner.

Byrådsavdelingen v/byråd Pål H. Thorsen, idrettsdirektør Rune Titlestad og daglig leder Idrettsservice, Torbjørn Iversen, orienterte om handlingsplanen og presentasjonen ‘Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle’ med fokus på kunstgressbaner.

I tillegg presenterte leder Anlegg/Idrettsservice, Carl - Christian Stenrud, pilotprosjektet som Bergen kommune har sammen med Norsk Fotballforbund.

Bergen kommune ved BBSI har som en av fem kommuner startet et pilotprosjekt i samarbeid med NFF. Hensikten er å se på konstruksjonsmessige tiltak ved nye og eksisterende baner for å forebygge at granulat forsvinner fra banen og for å muliggjøre en kontroll av hvor mye granulat som forsvinner fra banen.

Bergen kommune er allerede i gang med prosjektering og etablering av kunstgress i Varden idrettspark. Denne banen vil inngå i pilotprosjektet.

Komiteen hadde også engasjert eksterne foredragsholdere; anleggssjef i Norges Fotballforbund, Ole Myhrvold og forsker ved Universitet i Bergen, Christoph Noever.

Ole Myhrvold hadde fokus på fordeler og ulemper ved bruk at granulater og hvordan drifte baner for å hindre spredning av granulater utenfor banene. Christoph Noever orienterte om hvilken effekt plastforurensning har på det marine miljøet.

Saken ‘Handlingsplan for bruk og drift av kunstgressbaner’ skal behandles i komitemøtet 10. april og i Bergen bystyre 25. april.

 

Vedlegg