Studietur for utvalg for barnehage, skole og idrett

Utvalg for barnehage skole og idrett var på studietur til København fra 25. til 27. september 2022.

Tema for turen var psykisk helse for barn og unge, barnehage og idrett. Utvalg for helse og sosial var også med på turen, og de to utvalgene deltok på felles aktiviteter der tematikken var relevant for begge utvalg.

Mandag 26. september 

var de to utvalgene på besøk og omvisning i København rådhus. Utvalg for barnehage, skole og idrett dro deretter videre til følgende steder:

Brolopperne barnehage er en profilbarnehage med fokus på kunst. Barnehagen har 80 barn i alderen 0 – 6 år. Barna er med på en rekke kreative prosjekter, både i verkstedet i barnehagen og gjennom samarbeid med eksterne aktører som teater, museer m.m. 

GAME Streetmekka er et gateidrettshus i bydelen Vesterbro. Her fikk utvalget høre om hvordan gateidrett brukes til å skape positive endringer for unge mennesker og nærmiljøer. Organisasjonen arbeider mange ulike steder i verden og er blant annet å finne i Arendal.

Tirsdag 27. september 

besøkte begge utvalgene København rådhus nok en gang, denne dagen for å få kunnskap om STIME, som er et prosjekt om tverrsektorielt samarbeid om barn og unge som opplever psykisk mistrivsel. Etter en formiddag på rådhuset, dro de to utvalgene videre til Folketinget. Der fikk de en omvisning av representanter fra partiet Enhedslisten, etterfulgt av en presentasjon om den politiske hverdagen i København og hvilke utfordringer de danske folkevalgte jobber med.